Utställningen Konst

Vernissage fredag 19:e maj, öppet lördag 20:e maj och söndag 21:a maj.

Ateljeföreningen Konst bjuder in till en både energiskt spretig och samtidigt underfundig och eftertänksam utställning. En utställning som spänner över olika tematiker, perspektiv och infallsvinklar och där konceptuell stramhet samexisterar med materialmässiga djupstudier och lekfulla experiment.

Innehåll

En målning i akrylfärg, tre porträtt i gicléetryck, fyrtiosex pappersfigurer, ett tempel med ikonografi och objekt, tjugofyra A4 papper med urverk, ett trikromatiskt fotografi, några keramikgubbar, något litet och nätt, samt teckningar på fönstret som vetter mot kontoret på andra sidan gatan.

Vernissage och öppettider

Vernissage fredag 19 maj 17.00-21.00 (dryck finns!)
Öppet lördag – söndag 20-21 maj 12.00-16.00

Deltagare

Elin Molander, Emelie Zetterberg, John Huntington, Sven Drobnitza, Kirsti Taylor Bye, Gabriel Edvinsson, Erik Betshammar, Eva Linder, Layla van der Oord, Björn Eriksson.

Adress: Ateljéföreningen Konst, Stigbergsliden 5B

Hjärtligt välkommen!


English

Ateljeföreningen Konst invites you to an energetically diverse and at the same time subtle and thoughtful exhibition. An exhibition that spans different themes, perspectives and angles and where conceptual rigor coexists with in-depth material studies and playful experiments.

Contents

One acrylic painting, three portraits in giclée print, forty-six paper figures, a temple with iconography and objects, twenty-four A4 papers with clockworks, a trichromatic photograph, some ceramic figures, something small and neat, and drawings on the windows towards the office across the street.

Opening and hours

Opening Friday 19 May 17.00-21.00 (drinks available!)
Open Saturday – Sunday 20-21 May 12.00-16.00

Participants

Elin Molander, Emelie Zetterberg, John Huntington, Sven Drobnitza, Kirsti Taylor Bye, Gabriel Edvinsson, Erik Betshammar, Eva Linder, Layla van der Oord, Björn Eriksson.

Address: Ateljéföreningen Konst, Stigbergsliden 5B

A very warm welcome!